Mottak av masser

No items found.

Vi sørger for korrekt miljømessig håndtering av forurensede masser.

Det er et økende behov for korrekt håndtering og deponering av forurensede masser og myndighetene stiller stadig strengere krav til sluttbehandling, både hva rivemasser og gravemasser angår.

Stadig flere miljøgifter blir avdekket i forbindelse med grave- og grunnarbeider. Det stilles derfor krav om at det ved riving og graving skal kartlegges i forkant. Ved riving vil betong ofte være malt eller på annen måte behandlet, og kan inneholde forurensing. En god miljøkartlegging for riving og tilsvarende for grunnarbeider vil avdekke graden av evt. forurensing og danne grunnlag for valg av sluttbehandling av massene.

Vi veileder våre kunder i hele prosessen frem til forsvarlig sluttdisponering av forurensede masser, og sikrer lovlig og miljøriktig håndtering.

Viktig å vite om masser

Nyttige linker

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.