Miljøstasjon

No items found.

Vi tar imot avfall til egensortering ved miljøstasjonen fra næringskunder med mindre leveranser.

Næringskunder som leverer avfall til miljøstasjonen registreres på vekta før og etter tømming. Faste kunder kan få veiekort som brukes ved levering. Pris for levering av avfall til miljøstasjonen er i dag 1375,-/tonn + mva (2018 regulert). Ved levering av gratis fraksjoner, må disse leveres separat for fri levering.

Per i dag er det fri levering av EE-avfall, metall og hageavfall. ‍For at det skal være gratis å levere EE-avfall så må dette være ferdig sortert. F.eks lysstoffrør skal være tatt ut av lysarmaturen, inkl. solseng.

Vi kan også ta imot mindre mengder farlig avfall fra næringskunder, men husk at farlig avfall alltid må være deklarert før levering. Det må gis beskjed i kundemottaket dersom dere har med farlig avfall. Les mer om levering av farlig avfall her.

Slik ser det ut på vår miljøstasjon

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.