Basiskarakterisering

No items found.

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusent) har ansvaret for at dette blir basiskarakterisert. Alt avfall som skal til deponi skal basiskarakteriseres. Formålet med basiskarakterisering, verifikasjon og mottakskontroll er å bidra til at følgende er kjent før deponering:

  • Sammensetting
  • Utlekkingspotensial
  • Miljøvirkninger
  • Andre egenskaper som har noe å si for deponiet, både på kort og lang sikt

Den driftsansvarlige ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjon fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom mottakskontroll av avfallet.

Mottakskontrollen består av visuell kontroll av hvert lass, i tillegg til stikkprøver av enkelte leveranser.

Avfallet som ikke oppfyller kriteriene for mottak ved deponiet skal avvises og meldes til fylkesmannen. Avfallet kan tas i mot til forbehandling/sortering på annet sted på avfallsmottaket.

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.