Vestnes Renovasjon

Et privat avfallsmottak i Vestnes kommune
Velkommen til Vestnes Renovasjon

Vestnes Renovasjon AS ble etablert i 1987. Vi er et privat avfallsmottak i Vestnes kommune, og har i dag 10 ansatte.