Privat

No items found.

Privatpersoner kan levere de fleste typer avfall til egensortering ved miljøstasjonen. Vestnes Renovasjon drifter miljøstasjonen for private på vegne av ÅRIM, og vi har ingenting med administrasjon av renovasjonsabonnement eller henting av avfall å gjøre.

Vi ber kunder som har spørsmål om dette om å ta kontakt direkte med ÅRIM.

Miljøstasjonkort

Kunder med miljøstasjonkort kan levere inntil en viss mengde avfall kostnadsfritt. Vi har kun åpent for levering med miljøstasjonkort tirsdager og fredager. Alle kunder uten miljøstasjonkort, samt de som har brukt opp kvoten, må betale på lik linje med næringskunder. Se priser for levering her.

Vi ber alle kunder stoppe og henvende seg i ekspedisjonen ved vekta før levering til miljøstasjonen. Dette gjelder også man kun skal levere gratisfraksjoner.

Mer informasjon om miljøstasjonen og innsamling av avfall i Vestnes på ÅRIM sine sider.

Levering av farlig avfall

Ved levering av farlig avfall skal ansatt(e) ved miljøstasjonen informeres. Vi har blant annet ikke lov til å ta imot eksplosiver, ammunisjon og smittefarlige stoffer/sprøyter.

Eksterne linker

Leie av container

Vestnes Renovasjon har kun mottak av avfall og vi tilbyr ikke utleie av containere. Vi henviser til Tomra Containerservice AS eller J.O. Moen Miljø AS dersom du ønsker å leie container.

Vi vil likevel informere om at det er strenge krav om hva som lovlig kan leveres i en container med blandet avfall, og vi ber alle som skal leie container til levering hos oss om å sette seg inn i dette. Ved avvik ilegges avviksgebyr fra 500kr og oppover. Gebyret står i forhold til merarbeid og/eller risiko for skade på miljø og personer som avviket medfører.

Det er for eksempel forbudt ved lov å levere elektrisk og elektronisk avfall, samt alle typer farlig avfall i containere blandet med annet avfall. Dette tas imot kostnadsfritt til miljøstasjon fra private dersom det leveres separat. I tillegg skal blandet avfall være sorterbart, det vil blant annet si at feks. gips, treverk og isolasjon ikke kan leveres blandet. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd hvis dere har spørsmål om dette.